Haber

Aile ve Gençlik Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’de

Aile ve Gençlik Fonu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Fonun yönetim kuruluna Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Gençlik Bakan Yardımcısı başkanlık ediyor. Spor Beş kişiden oluşacak: Bakan Yardımcısı, Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı. Konsey kararları çoğunluk oyu ile alınacaktır. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından atanacak.

Aile ve Gençlik Fonu yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Fondan kaynak aktarılacak projeler, aktarılacak kaynak bedeli ve harcama programlarının belirlenmesinde yönetim kurulu yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu’nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak.

Fonun kaynakları

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında toplanan devlet payının ve Maden Kanunu kapsamında toplanan devlet hakkının yüzde 20’sinden, meclisleri bulunan, kanun ve kararnamelerle kurulacak fonların gelirlerinin yüzde 10’una kadar değişmektedir. Cumhurbaşkanı kararıyla geri ödemesi öngörülen projeler kapsamında aktarılacak tutarlar. Ödemeler, her türlü nakdi bağış, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan yapılan yardım ve hibeler ile diğer gelirlerden oluşan bedellerden oluşacak.

Cumhurbaşkanı, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet payı ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet haklarının oranını sıfıra indirmeye veya bu oranı iki katına çıkarmaya yetkili olacak.

Fonun giderleri, yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamında teşvik, hibe, takviye, kredi ve garantiler için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar ile bunlardan kaynaklanan hizmet bedeli fiyatları ve komitelerden oluşacak, fon kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki harcamalar ile diğer operasyonel giderler. .

Kaynak transferleri

Fonun hedefi doğrultusunda yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler için, harcama programı kapsamında ödenmek üzere yönetim kurulu kararıyla fondan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılacaktır.

Projelerin ekonomik ve teknik fizibilitesine ve fon tarafından aktarılan fiyatların hukuki, etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin sorumluluk ilgili kurum ve kuruluşlara ait olacaktır.

Aktarılan fiyatlar, genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir olarak kaydedilecektir.

İlgili idareler, kayıtlı fiyatlar karşılığında ödenekleri ilgili yönetim bütçelerinde açılacak programlara kaydetmeye ve ödeneklerde kayıtlı tutarların yıl içinde harcanmayan kısımlarını bir sonraki yıla aktarmaya yetkili olacak.

Geri ödeme öngörülen projelerde aktarılan bedeller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iade edilecektir. İlgili idareler, ilgili kurum ve kuruluşlara ödenen tutarları, genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kurum ve kuruluşların bütçesine gelir ve ödenek olarak kaydetmeye yetkili olacak. Gelir ve ödenek olarak kaydedilen tutarlar, bütçeye gider olarak izleyen ayın 10’uncu iş günü içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarca fona aktarılacaktır.

Yönetim kurulunca onaylanan projelerin geçici olması ve harcama programı kapsamında ödenen tutarların ilgili kurum ve kuruluşlarca harcanmaması halinde, harcanmayan tutarlar ilgili kurum tarafından bütçeye gider olarak fona aktarılacaktır. ilgili projenin bitimini takip eden 10. iş günü içerisinde kurum ve kuruluşlara iletilir.

İlgili kurum ve kuruluşlara aktarılan kaynakların hak sahiplerine aktarılması ve doğabilecek her türlü geri ödemenin alınması amacıyla, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Kanun kapsamında faaliyet gösteren bahis kurum ve kuruluşları, ödeme hizmeti sağlayıcıları, Elektronik Para Kuruluşları, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı. Şirketler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri ve kredi garanti kuruluşlarıyla protokoller yapılabilecek.

Mali veriler kamuoyuyla paylaşılacak

Fon tarafından veri ve bilgi talep edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalanan kuruluşlar, yönetim kuruluna sunulan projelere ilişkin talep edilen tüm bilgi ve bilgileri şekil ve süreler içerisinde sağlamakla yükümlü olacak. fon tarafından belirlenir.

Fonun mali verileri en az 6 ayda bir kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Fon kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun misyonlarına ilişkin faaliyetlerinden elde ettiği gelirler nedeniyle ekonomik işletme kurulmuş sayılmayacaktır. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca fonun pay ve gelirleri üzerinden yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacaktır.

Ayrıca fon damga vergisi ve harçlardan muaf tutulacak. Fona yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden, fon kaynaklarından hak sahiplerine aktarılan tutarlar üzerinden banka ve finansman şirketlerince tahsil edilen faiz tutarlarından, kâr paylarından, banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve kaynağa yapılan kesintilerden muaf olacak. kullanım destek fonu

Fona yapılan her türlü nakdi bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde, gelir veya kurumlar vergisi matrahının üzerinde ayrıca gösterilmek kaydıyla beyan edilen gelir veya kurum menfaatinden indirilebilir. vergi iadesi.

Fonun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ve giderleri ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarının usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklifin gerekçesinden

TBMM Başkanlığı’na sunulan öneri kapsamında, sağlam temeller üzerine kurulu bir ailenin sağlıklı bir toplumun en değerli bileşeni olduğu, ailenin gücü ve analiz yeteneğinin sosyal refahın garantisi olduğu belirtildi. Barışın sağlanması ve aile kurumunun güçlendirilmesi, toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için son adımdır. Çok değerli olduğu belirtildi.

Ailenin önemi nedeniyle Anayasa’da toplumun temel kurumu olarak tanımlandığı hatırlatılarak, düzenlemede Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulmasının öngörüldüğü bildirildi.

Fon aracılığıyla hâlihazırda yürütülen güçlendirme programlarının etkinliğinin artırılması, hizmetlerin çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması ve aile kurumunun güçlenmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı vurgulanıyor. Bu bağlamda dinamik ve genç nüfus yapısının korunacağı, evlenecek gençlerin desteklenerek aile kurumunun temellerinin güçlendirileceği, gelecek nesillerin sağlıklı bir aile ortamında ve sosyal ortamda hayata hazırlanacağı vurgulanıyor. refah artacaktır. Devamının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Gerekçede, gençlerin hayallerinin, ideallerinin, güçlü yönlerinin ve dikkat çekici vizyonlarının, yaşadıkları toplumların kalkınması için vazgeçilmez unsurlar olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca gençlerin karşılaştığı sorunlar, günümüz toplumlarının ve gelecek kuşakların sorunlarının ve beklentilerinin temel unsurları olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda öneri, toplumun insan sermayesi olan gençlerin gelişimini ve girişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. fon aracılığıyla ülkemizin nicelik ve nitelik bakımından en üst seviyeye getirilmesi amacıyla fon kaynaklarının, aile vakfının korunması ve güçlendirilmesi, aile vakfının güçlendirilmesi amacıyla kullanılması öngörülmektedir. gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması, gençlerin ve ailelerinin sosyal risklere karşı korunması, gençlerin gelişim ve girişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu prestij ile fon kaynaklarının, sosyal risklere karşı kullanılması öngörülmektedir. Aile temelini korumak ve güçlendirmek, gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlamak, gençlerin gelişimini ve girişimlerini desteklemek amacıyla kurulmaktadır.”

bergamahaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort