İş

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kurumlarımızın Kullanımına 100 Milyar TL Kaynak Tahsis Edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “İlk etapta kurumlarımızın kullanımına 100 milyar TL kaynak tahsis edilmiş olup, ihtiyaç duyulan tüm alanlara kaynak aktarımına devam edilecektir… Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında, daha fazla şirketin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve depremin ticari işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla geçtiğimiz günlerde açıkladığımız KGF paketini 250 milyar TL olarak artırdık, 100 milyar TL artışla 350 milyar TL’ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem felaketi sonrası verilen destekleri ve bu alanda alınan tedbirleri bugün 46 başlık altında açıkladı. İşte açıklama:

“Depremin yaralarının sarılması ve depremde zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sürekli iletişim halinde olunmakta ve acil nakit talepleri tarafımızca karşılanmaktadır. vakit kaybetmeden Bakanlığımız

Bütçemiz başta olmak üzere tüm kamu imkanları sonuna kadar kullanılacaktır. İlk etapta kurumlarımızın kullanımına 100 milyar TL kaynak tahsis edilmiş olup, ihtiyaç duyulan tüm alanlara kaynak aktarımına devam edilecektir.

– Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı hastanelerine aktarılacak kaynak öne getirildi. Bu ay 7.5 milyar TL daha nakit transfer yapılacak.

-Şu ana kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) talebi üzerine yaklaşık 12 milyar TL nakit transferi yapıldı.

-Kamu çalışanlarının ve emeklilerin şubat ayı maaşları peşin ödendi.

– Depremde zarar gören ailelerimizin her birine 10 bin TL, taşınanlara 15 bin TL bağışlıyoruz. Sarsıntı bölgesindeki illere kendi araçlarıyla giden vatandaşlarımızın akaryakıt giderlerini biz karşılıyoruz.

-Konteyner kentler dışında barınacak vatandaşlarımızın; Kira yardımı kiracılara aylık 3 bin TL, ev sahiplerine ise aylık 5 bin TL olacak.

– Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 bin TL nakit yardımda bulunacağız.

Geçtiğimiz günlerde 250 milyar TL olarak açıkladığımız KGF paketini, deprem sonrası dönemde, daha fazla şirketin kapsam dahilinde finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 100 milyar TL artışla 350 milyar TL’ye çıkardık. Hazine Takviyeli Kefalet Sisteminin uygulanması ve depremin ülkemiz genelinde ekonomik faaliyetler ve ticari işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması. çıkardık.

– Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için Hazine Bazlı Kefalet Sistemi kapsamında; 10 milyar TL kefalet limiti, yaklaşık 11,3 milyar TL kredi hacmi ve en fazla 12 ay ödemesiz olmak üzere en fazla 60 ay vadeli, 10 milyar TL kefalet limiti ile yaklaşık 11,2 milyar TL kredi. En fazla 36 ay ödemesiz olmak üzere en fazla 120 ay vadeli Shake Zone Yatırım Güçlendirme Paketi’ni hazırlayarak yürürlüğe koyduk. Operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ödemelere geçilecektir.

-Deprem bölgesinde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında kredi kullanmış olan işletmelerden; 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılandırma kartı alınmayacaktır.

– Deprem nedeniyle işyeri ve/veya iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımıza Halk Bankası tarafından yapılan Hazine faizli kredi ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

– Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerimizin Hazine faizli kredilerini faizsiz 1 yıl erteliyoruz.

– Çiftçilerimize her büyükbaş (sığır, manda) hayvan başına 500 TL, küçükbaş (koyun, keçi) hayvan başına 50 TL yem tabanı veriyoruz.

-Deprem bölgesindeki çiftçilerimize mazot ve gübre tabanlarını bire bir vermek yerine nakit olarak ödüyoruz.

– Depremin işgücü piyasasında oluşturabileceği zararlar öngörülerek, sigortalılarımızın çalışma hayatından uzakta olabileceği bu kesintili dönemde, bölgesel kriz nedeniyle kısa çalışma başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği koşullarını sağlayamayan kişilere, mükemmel durum ilan edilen illerde Peşin Fiyat Eki verilecektir. Ancak, istihdamı korumak amacıyla olağanüstü hal süresince sonlu haller dışında iş sözleşmesinin feshi yasağı getirildi.

– Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından afet bölgesi ilan edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza un ve benzeri besin maddelerinin bağışlanmasına yönelik çalışmalar birinci aşamada 3 aydır başlatıldı.

-Deprem tarihinin prestijinden dolayı bu illerdeki mükelleflerin 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasındaki vergi yükümlülükleri ertelenmiştir.

-Mücbir sebep sona erdiğinde;

Beyanname ve beyannamelerin verilme süresi 15 Ağustos 2023, bu beyanname ve beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlükte olan 7256 ve 7326 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 tarihlerinde ödenecek taksitlerin ödeme süreleri; Mücbir sebebin sona ermesini takiben Ağustos, Ekim ve Aralık 2023’e kadar uzatılmıştır.

Mücbir sebeplerin başlamasından önce tahakkuk eden her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Diğer taraftan; Bu kapsamdaki mükelleflere 2023 yılının ilk kesintili vergi dönemi için geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca deprem bölgesindeki borçluların vergi dairelerine olan borçları da faizsiz en fazla 24 ay taksitle ödenecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına, AFAD’a ve diğer ilgili genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Türk Kızılayı’na, kamu yararına çalışan derneklere ve vergiden muaf vakıflara yapılan bağış ve yardımlar vergiden düşülebilir. gelir ve kurumlar vergisi matrahı. .

– Listelenen kurumlara yapılacak bedelsiz bağış ve yardımlardan KDV hesaplanmayacak olup, bağışa konu mallar üzerinden doğan KDV de işletmeler tarafından indirime tabi tutulabilecektir.

-Bu bağışlar için sayılan bağışçılar ile idareler arasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

– İl AFAD müdürlüklerinin koordinasyonunda depremden etkilenen bireylere ücretsiz konaklama hizmeti veren işletmelerden KDV ve Konaklama Vergisi talep edilmeyeceğine dair genelge yayınlanarak kuruluşumuza duyurulmuştur. söz konusu hizmet için bedelsiz olarak yaptıkları harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

– Prefabrik yapı ve konteyner tesliminde (montaj ve montaj işleri dahil) katma değer vergisi oranı 2023 yılı sonuna kadar yüzde 1’e indirildi.

– Başta depremzedelerin acil ihtiyaç duyacağı işler olmak üzere işlerin fiyatlarına haksız zam yapan mükellefler hakkında çalışma başlatıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi ve sonrasında toplam 586 mükellefin söz konusu işlerin fiyatlarında haksız fiyat artışı yaptığı belirlendi.

-Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın bankalar, finans kuruluşları ve diğer yükümlüler nezdinde yürütülecek işlemlerde tespitlerini kolaylaştırmak amacıyla Mali Hataları Araştırma Kurulu Tebliği tadil edilmiştir.

– Deprem bölgesinde konutu/işyeri/şubesinde hesabı olan yatırımcılar için mevzuatta öngörülen kurallarda esneklik sağlanmıştır.

– Halka açık şirketlerin bağış yapmasına ilişkin esaslar esnetilmiş ve aracı kurumlar tarafından yapılacak bağışlar mevzuatla belirlenen üst sınırın dışında tutulmuştur.

Hisseleri borsada işlem gören bağlı ortaklıkların hisse geri alım süreçleri kolaylaştırılmıştır.

Hisseleri borsada işlem gören bağlı ortaklıkların ortak satışlarında bilgi formu düzenleme kuralı yüzde 10’dan yüzde 3’e düşürüldü.

Merkezi Sarsıntı Bölgesi’nde yer alan sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketlerin 2022 yılı finansal raporlarını açıklama süreleri uzatıldı.

-6 Şubat 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da açığa satış işlemleri yasaklandı. Borsa ile hisse senedi ve hisse senedine endeksli türev piyasalardaki süreçler 8 Şubat 2023 saat 11:00 itibari ile 5 iş günü gecikmeli (14 Şubat 2023 akşamına kadar) ara verildi. 8 Şubat 2023 tarihinde yürütülen tüm işlemlerin iptaline karar verildi.

Borsa İstanbul, 14 Şubat 2023 tarihinde yeni tedbirleri açıklamıştır. Bu kapsamda, Pay Piyasası bünyesinde pay senedi ve endeks türev piyasalarında, emtia sertifikaları hariç, emir iptali, fiyat kötüleştirme ve tedbir indirimine izin verilmemesine ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP). Ayrıca geri alım yapan şirketler için yeni bir endeks hesaplanması uygun görüldü.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı portföyünde yer alan fonlara ilişkin kısıtlamalarda Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hisse senedi lehine esneklik sağlanmıştır.

-Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, deprem felaketi sonrası vatandaşların borçlarında esneklik sağlamak için ek tedbirler içeren bir Kurul kararı yayınladı.

-Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye İştirak Bankalar Birliği, bankalara olan veya 6 ay vadeli borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 aya ertelenmesine ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanmasına karar vermiştir. Ayrıca anlaşmalı ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsil edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca Risk Merkezi, zorlayıcı durumun yaşandığı şubede ikamet/iş adresi veya hesabı bulunan müşterilerin kredi riski, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerinin zorlayıcı durum düzenlemesi.

– Merkez Bankası (TCMB) tarafından deprem bölgesindeki illerde 6 Şubat-30 Nisan tarihleri ​​arasındaki ihracat ve reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredilerinin geri ödemelerinde 180 güne kadar faizsiz vade uzatımı imkanı, 2023. Ayrıca deprem öncesi kullanılan bu kredilere 6 aylık ek sözleşme kapatma süresi verildi. Bankalara, Concussion bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret almamaları talimatı verildi. Zelzele bölgesinde ikamet eden bireylerin 6 Şubat prestiji ile vadesi gelen veya 6 ay içerisinde vadesi dolan kredilerinin ertelenmesi durumunda teminat tesis ve zorunlu karşılık kriterlerinden muaf tutulmalarına karar verildi. KOBİ kredileri harcama karşılığı belge uygulamasına tabi olmayacak. satılmasına izin verildi.

Olağanüstü Hal ilan edilen illerde vatandaşlarımızın sigortalılıktan mahrum kalmaması için Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ivedilikle gerekli tedbirler alınmıştır. Bu içerikte; Türkiye genelinde OHAL sona erene kadar sigorta acenteleri ve eksperlerinin bölgede hasar raporlarını kesintisiz olarak devam ettirebilmeleri için kesintili kolaylık sağlanmıştır.

-Sigorta hasar limitlerine ek olarak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) tarafından özgün bir iletişim numarası belirlenmiş ve internet sitesinde güncelleme yapılmıştır. Ayrıca, hayatta kalanları güçlendirmek için politika kararları alınmıştır. Sigorta Tahkim Kurulu nezdindeki uyuşmazlıklarda hakların zarar görmemesi için gerekli hassasiyeti göstermesi talimatı verilmiştir.

AloDask, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), web sitesi ve E-Devlet üzerinden alınan hasar bildirim yollarına ek olarak, 125 Afet Davet Merkezi ile 7/24 hizmet vermeye başlamıştır. Uzman atamaları başlamıştır. Portatif Deprem TIR’ı kesintisiz hizmet için bölgeye sevk edildi. DASK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların hasar tespitlerini kullanmaya başladı. Afet yönetimi Ankara İnanılmaz Yönetim Merkezi’nden yürütülmektedir.

Kamu İhale Kurumu (KİK), depremden etkilenen illerde 7 Şubat-17 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında yapılacak ihaleleri aynı anda iki hafta sonraya erteledi. Bu illerden ihalelere katılan/katılmak isteyenlerin herhangi bir yaptırıma tabi tutulmaması amacıyla idareler tarafından ihale süreçlerinde gerekli kolaylığın sağlanması amacıyla kamuoyuna duyuru yapılmıştır. Sarsıntı felaketinin kamu ihale sözleşmeleri için mücbir sebep olduğu açıklandı.

-Bölgede ortaya çıkan ihtiyaçların idareler tarafından hızlı ve sorunsuz bir şekilde karşılanması için tedbirler alınmaya devam edilecektir. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların limiti, harika devlet dönemi sonuna kadar 5 milyon TL’ye çıkarıldı.

– Ödeme süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla kurumlarımızın deprem bölgesindeki illerde harcama yetkileri ve yerine getirme görevlilerinin esnek belirlenmesine yönelik genelge çıkarılmıştır. Muhasebe hizmetlerinde aksama olmaması için en uygun birimden yetkilendirme yapılarak hizmet yürütülmüştür.

-Devlet Malzeme Ofisi (DMO), depremin yol açacağı can ve mal kaybının ve tedavi ihtiyacının önlenmesi için alımlara öncelik verdi.

-Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her türlü ekipmanın ivedilikle bölgeye ulaştırılması için DMO’ya bağlı tüm araç ve depoların kullanılması için Valilikler ve AFAD ile koordineli çalışmak.

Depremden etkilenen bölgeye giden ve bölgede kullanılan araç ve iş makinelerinin yanı sıra ısınma ve aydınlatma gibi ihtiyaçlar için gerekli olan yakıt temininde aksama olmaması büyük önem taşıyor. DMO bu amaçla ikmal ve yönlendirme çalışmalarını ilgili tüm birimlerle anlık ve uyum içinde yürütür.

– DMO üzerinden verilmiş olan siparişlerde tedarikçilerin haklarını kaybetmemesine ve sarsıntının mücbir sebep olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, firmaların ek süre ve sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedilmesi taleplerinin ivedilikle değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler uygulamaya konulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort